Návrh VZN č. 2/2023 o pamätihodnostiach obce Hincovce

Zverejnené 10. mája 2023.
Upravené 15. mája 2023.