Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN

Zverejnené 24. februára 2023.
Bez úpravy .