Menovací dekrét, Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy