Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hincovciach

Zverejnené
7. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. septembra 2022
Kategória

Prílohy