Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hincovce

Zverejnené
7. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. septembra 2022
Kategória

Prílohy