Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Zverejnené
3. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 3. augusta 2022
Kategória

Prílohy