Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2022 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Hincovciach na rok 2022