Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Nájomná zmluva 1/2023

ID: 2023/03 – Obec Hincovce

17.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bývalí urbarialisti obce Hincovce a lesná spoločnosť Hincovce, pozemkové spoločenstvo

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 38, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 35506725

Dodávateľ Obec Hincovce

Dodávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 00329126

Prílohy

Kúpna zmluva č. 22300026

ID: 2023/02 – KSR-Kameňolomy SR

15.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2023/001 – Forgáč Ondrej

1.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Forgáč Ondrej

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

ID: 2022/20 – EKOVER

28,14 €

4.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 28,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2023

ID: 2022/19 – EKOVER

2.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 6/2014 – ZSS

ID: 18/2022 – EKOVER

19.10.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 zo dňa 30. 12. 2021

ID: 17/2022 – EKOVER

19.10.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe

ID: 2022/16 – Úrad práce

17.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2022/15 – Ondrej Forgáč

1,00 €

13.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Ondrej Forgáč, Marta Forgáčová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 2022/14 – Košický samosprávny kraj

2 500,00 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

12.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Hincovce Zmluva WEB 2022 – 2.1

30.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy