Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Spišská Nová Ves

Región

Spiš

Počet obyvateľov

260

Rozloha

649 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1320

Obec HINCOVCE je administratívne začlenená do Košického kraja, okresu Spišská Nová Ves.

Jej katastrálne územie susedí s k.ú. obcí Bystrany, Spišský Hrušov, Buglovce, Baldovce a Spišské Podhradie.

Okresné meso Spišská Nová Ves je vzdialené cca. 18 km a krajské mesto Košice je vzdialené cca. 60 km juhovýchodne od obce.

Do obce je možné sa dostať z okresného mesta Spišská Nová Ves po štátnej ceste ll/536.

Južne od územia  obce prechádza hlavná dvojkoľajová elektrifikovaná železničná trať č. 180 Košice – Žilina.  Obec je dopravne obsluhovaná aj

autobusovými prímestskými linkami dopravných spoločností.

Geograficky leží obec v južnej časti Hornádskej kotliny, ktorá je od severu ohraničená Levočským pohorím a na juhu Slovenským Rudohorím.

SYMBOLY OBCE

Erb
Vlajka