Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hincovce

30.12.2022