Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Dátum vystavenia 29.4.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ FO - FREE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hincovce 21, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 51405164

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás dovoz drveného kameniva

Suma s DPH

Dátum vystavenia 8.3.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ SOBWATER, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slavkovská 6, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 36457167

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás žiarivku do ÚV lampy a tabletovanú soľ v množstve 150 kg

Suma s DPH 431,00 €

Dátum vystavenia 28.2.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ ZABAVKA, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo K Surdoku 8273/1, 080 06 Prešov

Dodávateľ - IČO 52572285

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás atrakcie na 9.6.2024:

Suma s DPH 150,00 €

Dátum vystavenia 28.2.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Joe Laughter s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo K Surdoku 1, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 48121584

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás maľovanie na tvár na 9.6.2024 na 2 hodiny

Suma s DPH

Dátum vystavenia 12.2.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dodávateľ - Sídlo A. Mickiewicza 1730/6, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00610984

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás rozbor vody pre Školskú jedáleň pri MŠ Hincovce

Suma s DPH

Dátum vystavenia 12.2.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás drvené kamenivo na rok 2024, frakcia a množstvo podľa potreby s možnosťou uplatnenia množstevných zliav

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.1.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Elektroinštalačné práce František Chovanec

Dodávateľ - Sídlo 74, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 35317400

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu VO

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.1.2024

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ František FILIP - SHR

Dodávateľ - Sídlo 39, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 31224911

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu ciest, mulčovanie, prepravu VOK

Suma s DPH

Dátum vystavenia 11.10.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31703747

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Emporio suchý betón – 1 paleta, doprava

Suma s DPH 576,00 €

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Imrich Franc ml.

Dodávateľ - Sídlo 35, 053 04 Buglovce

Dodávateľ - IČO 45482071

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás

Suma s DPH 31,62 €

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás

Suma s DPH 48,00 €

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ FO - FREE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hincovce 21, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 51405164

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás