Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie

ID: O2023/9/2023 – Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

16.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.3.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dodávateľ - Sídlo Štefánikovo námestie 21/9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 54435412

Prílohy

Popis

Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu k projektu – Výmena otvorových výplní v budove OcÚ v Hincovciac

Objednávame si u Vás drvené kamenivo na rok 2023,

ID: O2023/8/2023 – KSR - Kameňolomy SR

13.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.3.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícká 3, 960 01 Zvolen 1

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás drvené kamenivo na rok 2023, frakcia a množstvo podľa potreby s možnosťou uplatnenia množstevných zliav

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úoravu

ID: O2023/7/2023 – Martin Griger

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Martin Griger

Dodávateľ - Sídlo Komenského 766/27, 053 04 Spišské Podhradie

Dodávateľ - IČO 40859185

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úoravu vstupu do obecného úradu

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu

ID: O2023/6/2023 – Kameň Spiš

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Kameň Spiš, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 203, 053 04 Studenec

Dodávateľ - IČO 36669318

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu vstupu do obecného úradu

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu

ID: O2023/5/2023 – GEOPRODUKT s.r.o.

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ GEOPRODUKT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Javornícka 6172/49, 974 11 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 47184469

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu vstupu do obecného úradu

Objednávame si u Vás rozbor vody pre Školskú

ID: O2023/4/2023 – RÚVZ Sp. Nová Ves

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ RÚVZ Sp. Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo A, Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00610984

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás rozbor vody pre Školskú jedáleň pri MŠ Hincovce

Objednávame si u Vás žiarivku do ÚV lampy

ID: O2023/3/2023 – SOBWATER

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ SOBWATER, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slavkovská 6, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 36457167

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás žiarivku do ÚV lampy

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu ciest,

ID: O2023/2/2023 – František Filip

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.1.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ František Filip

Dodávateľ - Sídlo 39, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 31224911

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu ciest, mulčovanie, prepravu VOK

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu VO

ID: O2023/1/2023 – Elektroinštalačné práce František Chovanec

6.3.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.1.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Elektroinštalačné práce František Chovanec

Dodávateľ - Sídlo 74, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 35317400

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu VO

Objednávame si u Vás inštaláciu vianočného

ID: O2022/19/2022 – Bohuš Bednár

8.12.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Bohuš Bednár

Dodávateľ - Sídlo 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

Dodávateľ - IČO 50713761

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás inštaláciu vianočného osvetlenia a 3 ks vianočných dekorov

Objednávame si u Vás pokládku kábla na

ID: O2022/18/2022 – Elkostav KM

24.11.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 11.11.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Elkostav KM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Za Kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 36748901

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás pokládku kábla na verejné osvetlenie p. č. 1459

Objednávame si u Vás soc. posudkovú činnosť §50

ID: O2022/17/2022 – PhDr. Jozef Dub

180,00 €

16.11.2022

Suma s DPH 180,00 €

Dátum vystavenia 11.11.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová, staroska obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ PhDr. Jozef Dub

Dodávateľ - Sídlo Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy

Dodávateľ - IČO 43040993

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás soc. posudkovú činnosť §50 odst. 3 zákona č. 448/2008 z. z. v znp o soc. službách