VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Hincovciach na rok 2023

Zverejnené
27. februára 2023
Kategória

Prílohy