VZN č. 2-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy