VZN č. 2-2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Hincovce

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy