Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2021, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy a spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce