Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2024 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Hincovce