Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 3 420,00 €

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Žumpy – STAV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dolná Breznica 345, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ - IČO 51222132

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás

Suma s DPH

Dátum vystavenia 11.8.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ iCentrum nk s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 188/72, 943 01 Štúrovo

Dodávateľ - IČO 48180777

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás Street workout zostavu Glasgow a dopravu. Termín dodania do 30. 09.2023.

Suma s DPH 550,00 €

Dátum vystavenia 12.6.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Štefan Gonda - Kubeš

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 3, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 40359298

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie

Suma s DPH 2 500,00 €

Dátum vystavenia 9.6.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ JPSKELET s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 791/81, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 55462278

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Hincovce

Suma s DPH

Dátum vystavenia 17.5.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie

Dodávateľ - IČO 36580724

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás batizovský štrk 2 T frakcia 0-4, cement Ladce 325 – 10 ks

Suma s DPH 540,00 €

Dátum vystavenia 11.5.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ AK Prešov, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zelená 585/6, 082 16 Fintice

Dodávateľ - IČO 52233278

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa PD pre obnovu obecného úradu a kultúrneho domu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 27.4.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ BS Komplex s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 53822790

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zemné a výkopové práce na p. č. 522, časť Trsťany

Suma s DPH

Dátum vystavenia 24.4.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ FO - FREE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hincovce 21, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 51405164

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vývoz zeminy a dovoz drveného kameniva p. č. 522, časť Trsťany

Suma s DPH

Dátum vystavenia 24.4.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ eMRu, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 116, 053 02 Domaňovce

Dodávateľ - IČO 50231537

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás výkopové práce – úprava cesty časť Trsťany p. č. 522

Suma s DPH

Dátum vystavenia 24.4.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Štefan Gonda - Kubeš

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 3, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 40359298

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vytýčenie parcel číslo 522, 965,966,967,14/1 v obci Hincovce

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.3.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dodávateľ - Sídlo Štefánikovo námestie 21/9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 54435412

Prílohy

Popis

Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu k projektu – Výmena otvorových výplní v budove OcÚ v Hincovciac

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.3.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícká 3, 960 01 Zvolen 1

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás drvené kamenivo na rok 2023, frakcia a množstvo podľa potreby s možnosťou uplatnenia množstevných zliav