Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hincovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Martin Griger

Dodávateľ - Sídlo Komenského 766/27, 053 04 Spišské Podhradie

Dodávateľ - IČO 40859185

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úoravu vstupu do obecného úradu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Kameň Spiš, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 203, 053 04 Studenec

Dodávateľ - IČO 36669318

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu vstupu do obecného úradu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ GEOPRODUKT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Javornícka 6172/49, 974 11 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 47184469

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na úpravu vstupu do obecného úradu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ RÚVZ Sp. Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo A, Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00610984

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás rozbor vody pre Školskú jedáleň pri MŠ Hincovce

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.2.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ SOBWATER, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slavkovská 6, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 36457167

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás žiarivku do ÚV lampy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.1.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ František Filip

Dodávateľ - Sídlo 39, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 31224911

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu ciest, mulčovanie, prepravu VOK

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.1.2023

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Elektroinštalačné práce František Chovanec

Dodávateľ - Sídlo 74, 053 63 Hincovce

Dodávateľ - IČO 35317400

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás celoročnú údržbu VO

Suma s DPH

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Bohuš Bednár

Dodávateľ - Sídlo 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

Dodávateľ - IČO 50713761

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás inštaláciu vianočného osvetlenia a 3 ks vianočných dekorov

Suma s DPH

Dátum vystavenia 11.11.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Elkostav KM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Za Kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 36748901

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás pokládku kábla na verejné osvetlenie p. č. 1459

Suma s DPH 180,00 €

Dátum vystavenia 11.11.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová, staroska obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ PhDr. Jozef Dub

Dodávateľ - Sídlo Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy

Dodávateľ - IČO 43040993

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás soc. posudkovú činnosť §50 odst. 3 zákona č. 448/2008 z. z. v znp o soc. službách

Suma s DPH

Dátum vystavenia 28.10.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová, starostka obce

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Jozef Čech

Dodávateľ - Sídlo 80, 053 02 Nemešany

Dodávateľ - IČO 33967491

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás stavebné práce a materiál na modernizáciu zasadacej miestnosti v budove OcÚ

Suma s DPH 900,00 €

Dátum vystavenia 19.10.2022

Zodpovedná osoba Anna Filipová,

Objednávateľ Obec Hincovce

Objednávateľ - Sídlo Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Objednávateľ - IČO 00329126

Dodávateľ Ing. Martina Tešľová - KAME

Dodávateľ - Sídlo Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 53375955

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka k AZ v obci Hincovce