Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Hincovce